Pisanie prac z bankowości i finansów

Bankowość jest dziedziną nauki, której przedmiotem zainteresowań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów bankowych, jak również analiza produktów i operacji bankowych oraz szeroko pojęte zarządzanie ryzykiem bankowym. W zakres nauki bankowości wchodzi także rachunkowość bankowa, jako dział księgowości.

Finanse natomiast określane są jako ogół procesów, związanych z rozporządzaniem, gromadzeniem, inwestowania oraz wydawaniem pieniądza.

Kierunek bankowość i finanse zalicza się do jednego z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Wiele polskich uczelni kształci przyszłych bankowców i finansistów. Dziedzina ta nierozerwalnie związana jest z nauką ekonomii, a także z wieloma naukami społecznymi i nie tylko (informatyka, prawo bankowe).
W dobie rozwoju usług bankowych kierunek ten uchodzi za przyszłościowy, rokujący bardzo dobre perspektywy znalezienia pracy i uzyskania awansu zawodowego.

Studenci bankowości i finansów w toku kilkuletniej nauki tworzą opracowania związane z problematyką zabezpieczeń transakcji bankowych, rozliczeń międzynarodowych, analizy finansowej rynków krajowych i zagranicznych, tworzenia portfeli inwestycyjnych i inne.

Z tak szerokiego zakresu tematycznego pisze się referaty, prace zaliczeniowe, a także opracowania naukowe kończące naukę na kolejnych etapach studiów, począwszy od licencjatu, poprzez prace magisterskie aż do doktoratów włącznie.

Pytania

 1. wycena spólki...

  Mam do napisania prace zaliczeniową dotyczącą wyceny wybranej spółki akcyjnej lub z o o. Czy jesteście w stanie napisać taka pracę?

 2. Proet z zarządzania procesami

  Potrzebuje napisania projektu z jednego wybranego procesu.Opisac parametry procesu na wejściu i wyjściu.Przedstawic kolejność zadań w ramach procesu, opisać uczestników w post.schematu org.itd.Plan pracy mam.

 3. Praca mgr

  Potrzebuje pomocy przy napisaniu pracy mgr. Specjalizacja-finanse. Temat: Analiza schematu wynagrodzeń pracownikow w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy budowlanej X. Mam już występy pan pracy.Jaki koszt jest napisania pracy.

 4. Dostalam 2 zaliczenia z Bankowosci...

  Dostalam 2 zaliczenia z Bankowosci Miedzynarodowej do napisania do 30.04.2013, niestety nie dam rady napisac w tak krotkim terminie, poniewaz pisze zaliczenie na seminarium i koncze pisac prace licencjacka. oto trsc zaliczen: Polityka pieniężna może być skuteczna w walce z kryzysem, lecz także w stymulowaniu dynamicznego wzrostu. Rozumie to amerykański Fed…,” prof. Scott Sumner.

  Ostatni kryzys finansowy skłonił banki centralne do podejmowania drastycznych kroków w zakresie prowadzonej polityki pieniężnej. Działania te miały na celu ratowanie sektora bankowego, a co za tym idzie całego systemu finansowego. Miały także przynieść wymierne korzyści w postaci wzrostu gospodarczego.

  Jednym z działań, jakie podjął amerykański bank centralny po upadku banku Lehman Brothers w 2008 r., była decyzja o luzowaniu ilościowym (quantitative easing). Oprócz banku centralnego USA podobne kroki podjęły niektóre banki centralne w Europie.
  Dokonaj analizy przyjętej przez banki centralne polityki pieniężnej, zwanej luzowaniem ilościowym, na przykładzie działań podejmowanych przez amerykański Fed lub inny bank centralny. Podejmij próbę oceny wskazanego zjawiska przedstawiając jego zalety i wady.Wskazówki:

  Opisz cele działania banku centralnego i prowadzonej przez bank centralny polityki pieniężnej.
  Opisz, na czym polega polityka pieniężna wskazywana jako „luzowanie ilościowe” (quantitative easing).
  Zaprezentuj wybrany (jeden) przykład państwa i jego banku centralnego, który w okresie ostatniego kryzysu finansowego podjął decyzję o luzowaniu ilościowym.
  Prezentując określone dane ekonomiczne i finansowe spróbuj odpowiedzieć na pytanie, czy stosowanie przyjętego modelu polityki pieniężnej przyniosło oczekiwane rezultaty?
  Na podstawie przeprowadzonych analiz podejmij próbę oceny zjawiska luzowania ilościowego w kontekście kryzysu; wskaż na wady i zalety przyjęto rozwiązania.
  I drugi temat: Po bankructwie jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie – Lehman Brothers (15.09.2008 r.) – świat obiegła prasowa informacja, że nastąpił kres ery bankowości inwestycyjnej. Czy obecnie, obserwując wydarzenia na międzynarodowych rynkach finansowych, zgadzasz się z tą opinią? Jak kształtuje się bankowość inwestycyjna na świecie i jakie są perspektywy jej rozwoju? Czy rzeczywiście Lehman Brothers musiał upaść, czy było to celowe działania nadzorców i regulatorów systemu bankowego? Dokonaj analizy bankowości inwestycyjnej w kontekście jej rozwoju na arenie międzynarodowej przed kryzysem sub-prime i po upadku banku Lehman Brothers. Wskazówki:

  Przeanalizuj historię tworzenia i rozwoju bankowości inwestycyjnej.
  Przedstaw zadania i zakres działania banku inwestycyjnego.
  Wskaż rolę bankowości inwestycyjnej w kontekście bankowości międzynarodowej.
  Przeanalizuj rozwój bankowości inwestycyjnej przed i po upadku banku Lehman Brothers.
  Podejmij próbę oceny upadku banku Lehman Brothers w kontekście wydarzeń w systemie bankowym w czasie ostatniego kryzysu finansowego.
  Na podstawie zebranego materiału wskaż możliwości przyszłego rozwoju bankowości inwestycyjnej
  Prosze o szybka odpowiedz

 5. Praca mgr...

  Witam, czy jest możliwość napisania pracy mgr z rachunkowości, 1 rozdział maksymalnie do 10 stycznia 2015? Jaki wyniósłby koszt pracy z 3 rozdziałami, czyli ponad 70 stron wraz z bibliografią i wytycznymi? Proszę o szybką odpowiedź

 6. Praca zaliczeniowa

  Jaki byłby koszt pracy zaliczeniowej na ok. 20 stron, na temat kredytów hipotecznych?

 7. Czas napisania pracy

  Ile zajmie napisanie pracy magisterskiej ok. 80 stron. Temat z dziedziny finansów publicznych, na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.

 8. Dobór bibliografii

  Witam, proszę o pomoc w doborze bibliografii do pracy na temat: „Źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, badanie ryzyka działalności innowacyjnej”. Gdzie szukać literatury, ile pozycji powinno być ujęte w pracy?

 9. Interpretacja art.

  Jaki byłby koszt napisania na max 2 strony A4 odpowiedzi na 2 poniższe pytania:
  – gdzie mam dostęp do ustawy o prawie bankowym (np w pracy lecz to rozwinąć)
  – zinterpretować art 8 ustawy prawo bankowe

Zadaj pytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *