Pisanie referatów

Referat jest krótkim tekstem, stanowiącym pisemne lub ustne przedstawienie zagadnień wchodzących w skład danego tematu.

Istotną kwestią przygotowania referatu jest właściwe ujęcie treści zagadnień, w sposób wzbudzający zainteresowanie słuchaczy.

Nasz serwis z powodzeniem świadczy usługi w zakresie pomocy w redagowaniu opracowań naukowych, prac zaliczeniowych i referatów. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, poparte sukcesami niejednego studenta i ucznia. Wyróżnia nas indywidualne i w pełni profesjonalne podejście do każdego problemu oraz otwartość na wszelkie sugestie ze strony studenta.

Z każdym z Państwa pozostajemy w stałym indywidualnym kontakcie przez cały okres współpracy. Szczególną uwagę przywiązujemy do dbałości o zachowanie anonimowości klientów naszego serwisu.

Już dziś zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Pytania

 1. Temat pracy: Rozwój logistyki w...

  Temat pracy: Rozwój logistyki w przedsiębiorstwach. Objętość 6 – 7 stron. Termin: do 25.01.2012r. Proszę o kontakt.

 2. Zapytanie

  Jestem zainteresowana referatem na temat: „Uwarunkowania makroekonomiczne wpływające na rozwój kredytów hipotecznych w latach 2000-2011”. Jaki jest czas oczekiwania na taki referat, jaki jest koszt takiego referatu. Referat musi miec minimum 5 stron A4.

 3. Witam szukam osoby która podejmie sie...

  Witam szukam osoby która podejmie sie napisania dla mnie 2 prac z dziedziny prawa podaje 2 temat:

  „Korupcja jako zagrożenie dla funkcjonowania demokracji”

  praca na około 6 stron A4 czcionka 12. Proszę napisać czy sa panstwo zainteresowani, i jaka Bedzie cena za stronę. Bardziej zależy mi jednak na zadaniu nr 1 które jest poniżej. Proszę sie zapoznać i dać znać. Szukam firmy która wykona obydwa zadania.

  Zadanie polega na przygotowaniu argumentacji prawniczej, mającej wykazać zasadność stanowiska strony w sporze sądowym. Praca powinna być sporządzona na co najmniej 2,5 strony, formatu A4; czcionką 12 Arial; interlinia 1,5; marginesy po 2,5 cm; odstęp dolny i górny po 2,5 cm.
  Zadaniem będzie przygotowanie argumentacji prawniczej, mającej wykazać zasadność stanowiska strony w sporze sądowym.
  Strony łączyła umowa sprzedaży, wytworzonych przez powoda albumów tematycznych, poświęconych ubraniom szytym przez pozwanego. Pozwany zamówił 1.500 albumów po 20 zł (brutto) każdy, które zostały mu przysłane przez powoda. Pozwany zapłacił jedynie kwotę 10.000 zł odmawiając uregulowania pozostałej kwoty. Podniósł, że katalogi zostały wadliwie wydrukowane, mają bowiem nieostre zdjęcia i znaczna ich
  część jest zabrudzona. Rozbuduj stan faktyczny gromadząc fakty, opierając się na których w procesie będzie można przedstawić argumenty przemawiające za stanowiskiem pozwanego. Przygotuj wystąpienie pełnomocnika pozwanego.
  Zwróć uwagę na przepisy art. 535 kc i regulację dotyczącą rękojmi.
  Pozdrawiam
  Paweł

 4. REFERAT: SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

  Witam. Potrzebuję referatu na temat SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO. Referat musi być na 12 stron. Bardzo proszę o podjęcie się tego tematu. Potrzebuję tego najpóźniej na 2.04.12 więc termin jes „gorący”. Co do ceny się dogadamy:)

 5. referat

  Witam, prosiłabym o napisanie referatu na temat „Idea państwa
  prawnego i zasady systemu źródeł prawa”. z uwzględnieniem
  zagadnień tj. kształtowanie się idei państwa prawnego, państwo prawne
  a praworządne, zasada państwa prawnego w Konstytucji, konstytucyjne
  zasady systemu źródeł prawa. Obowiązkowe są przypisy i bibliografia a
  praca ma zawierać 3 strony. Interesuje mnie napisanie tej pracy do piątku
  4.05.2012. Proszę o odpowiedź czy istnieje taka możliwość i jaka jest cena

 6. czy napiszecie Państwo recenzje/ referat z...

  czy napiszecie Państwo recenzje/ referat z książki

 7. software review

  Witam Jestem zainteresowana Państwa pomocą w zakresie napisania dla mnie recenzji na temat social media software review. Praca ma być na 1500 słów. Jeśli będą Państwo zainteresowani prześlę dalsze szczegóły.

 8. witam jaki byłby koszt referatu...

  witam jaki byłby koszt referatu <<prawo Zamówien Publicznych " zasady ogólne,co to jest.

 9. Czy napiszą Państwo referat tak od 10-15...

  Czy napiszą Państwo referat tak od 10-15 stron na 17 listopada?

 10. witam ! szukam osoby która podejmie sie...

  szukam osoby która podejmie sie napisania referatu na temat planowanie i podejmowanie decyzji z dziedziny marketing zarządzanie.

 11. zarządzanie marketingem

  Witam.prosze o referat o zarzadzaniu marketingem,moze być multimedialnie. prosze o szybka odpowiedz. Z gory dziekuje

 12. referat !

  czy napiszą państwo referat o języku mowy publicznej, 3 strony A4 , do 10.01.2013 ?

 13. referat

  Witam, chciałabym się zapytać jaka byłaby cena końcowa napisania referatu z ekonomi na 6 stron A4 do 14.01.13? temat pracy: znaczenie egoizmu w kształtowaniu rozwoju ekonomicznego” i jaka jest forma płatności za wykonanie pracy?

 14. Zarządzanie projektami - referat

  Praca o objętości – min 8- do -12 stron pisana klasycznie, tj. Times New Roman, czcionka 12, 1,5 wiersza odstępu, klasycznie pisane przypisy i podawane źródła.
  Praca zaliczeniowa jest pisana na podstawie firm – spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – student wybiera jedną firmę i na podstawie dwóch kolejnych rocznych Sprawozdań z działalności (dostępne w Internecie) pisze pracę zaliczeniową na jeden wybrany obszar działalności firmy tj.:
  1. Zarządzanie
  2. Zasoby ludzkie
  3. Działalność produkcyjna lub świadczone usługi
  4. Marketing
  5. Finanse
  Po wybraniu obszaru, przygotowuje projekt dotyczący (przykłady):
  – poprawy efektywności funkcjonowania poprzez zmianę struktury własnościowej, struktury organizacyjnej, zakup innych firm, wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania itp.;
  – zmiany wielkości i struktury zatrudnienia, wzrost wydajności pracy, zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów, przeprowadzenie cyklu szkoleń mających dać nowe kwalifikacje, zdobycie przez pracowników certyfikatów, itp.;
  – powiększenie produkcji o np. l0%, wybudowanie nowego zakładu, wprowadzenie nowej generacji maszyn i urządzeń, rozszerzenie gamy oferowanych produktów i usług, dywersyfikacje dotychczasowej działalności, poprawę jakobici produkowanych wyrobów czy świadczonych usług, itp.;
  – wprowadzenia do oferty nowych produktów i usług, wejścia na nowe rynki zbytu, strategii walki konkurencyjnej, strategii cenowej dla wyrobów dotychczas produkowanych i świadczonych usług i dla nowych produktów i usług, strategii promocyjnej firmy, wyrobów i usług, itp.;
  – powiększenia przychodów np. o 10 %, obniżenia kosztów ogółem lub w wybranym obszarze np. o l0%, powiększenia zysku ogółem lub w wybranym obszarze o np. l0%, poprawy wskaźników analizy finansowej, (płynności lub rentowności lub sprawności lub obniżenia zadłużenia lub giełdowych, o określony poziom), analiza ryzyka prowadzonej działalności w oparciu o poziom progów rentowności i marginesów bezpieczeństwa, analiza opłacalności realizowanych przedsięwzięć rozwojowych, itp.
  Prezentowana lista propozycji projektów nie wyczerpuje możliwości realizowanych tematów. Student ma prawo zaproponować własny pomysł na projekt dla analizowanej firmy
  Praca powinna składać się z dwóch umownych części;
  – pierwsza umowna część (30 – 40% tekstu) – prezentacja analizowanej firmy w oparciu o sprawozdania z działalności z dwóch lat, np. (201 1 i 20 10 lub 20 10 i 2009);
  – druga umowna część (60 – 70% tekstu) prezentacja oryginalnego projektu w wybranym obszarze działalności firmy
  Praca do 20 stycznia 2013 r.

 15. chemia kosmetyczna-referat

  szukam osoby,ktora napisze mi referat,oczywiscie odplatnie z chemii kosmetycznej,mam dwa tematy do wyboru.1-substancje ziolowe stosowane w kosmetyce…2.substancje zapachowe stosowane w kosmetyce…jezeli ktos bylby chetny mi w tym pomoc to prosze o kontakt

 16. Proszę o napisanie referatu na temat...

  Proszę o napisanie referatu na temat Innowacje rynkowe w ofercie banków komercyjnych ,spółdzielczych i skoków.
  Dot. np obszaru depozytów,kredytowania ,rozliczeń finansowych… .Okres na przestrzeni od 01.2012 do 03.2013 .Analiza dla 3 banków z danej grupy,omówiony przykład praktyczny .Dzieki

 17. Referat z socjologii

  Witam. Jestem zainteresowana kosztem i terminem napisania referatu z socjologii na temat „Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia” lub”Problem nierówności kobiet na rynku pracy w Polsce” (temat do wyboru, ale mnie chodzi o krótki termin pisania). Referat powinien mieć około 20 tys. znaków (tj. 10 stron), przypisy na dole strony i bibliografia na końcu tekstu.
  Dziękuję.

 18. referat w formie prezentacji

  jaki był by koszt napisania referatu. Trzeba przeczytac 74 strony i je przeżucić na referat. Termin 17-05-2013. Temat referatu Podstawowe zasady życia gospodarczego w świetle filozofii personalizmu (s 86-130)
  Materiał z książki Aksjologia w świetle życia ekonomicznego Rogowski „Etyka marketingu; ujęcie personalistyczne”
  Sprawa pilna

 19. socjologia organizacji

  Witam,
  jaki byłby koszt napisania referatu na 15 stron, czcionką 12, odstępy i marginesy standardowe. Potrzebne przypisy, bibliografia itp.
  Temat do wyboru z socjologi organizacji. termin do 15 stycznia 2014.

 20. referat

  Witam. Potrzebuje referat na temat”prawo o działalnosci gospodarczej”

 21. sieci neuronowe

  Potrzebuję referat z sieci neuronowych – informatyka. Dowolny temat

 22. differences - przedmiot modelowanie w...

  potrzebny mi projekt do 5 stron zawierajacy:
  -tytul projektu;
  -zalozenia,
  -postawienie problemu,
  -spis oznaczen z jednostkami – na koncu.
  Projekt ma obejmować:
  – opisanie równania, symulacje,
  – 2 przykłady, 2 dystrybutory wypożyczania,
  – n – liczyć w dniach,
  – wrażliwość – jak zmieniają się współczynniki.

 23. Witam Potrzebuje krótki referat na temat...

  Witam
  Potrzebuje krótki referat na temat Antarktyda w prawie międzynarodowym. Praca powinna zawierać przypisy i bibliografię.Termin 11.03.2015

 24. napisanie referatu

  witam
  czy podjeli by sie państwo napisania referatu na tematy
  • Polityka cen dotyczy zasad ustalania cen (wiodącej, niezaokrąglonej, opiniotwórczej) i metod kształtowania ceny (kosztowa, popytowa, oparta na konkurencji); rabatów (ilościowy, w tym składany i prosty, sezonowy i gotówkowy), planowanych zmian cen, elastyczności cenowej popytu.
  • Konkurencja obejmuje prezentację stopnia konkurencji, jej poziomu i wpływu na działalność przedsiębiorstwa, określenie słabych i mocnych stron konkretnych konkurentów, przyszłe źródła konkurencji, porównanie produktów projektu z konkurencją, obszarów przewagi badanej firmy nad konkurencją.
  ma to byc jeden referat na dwa tematy jaka była by cena takiego referatu

 25. Witam potrzebuje osoby ktora do 23.04.2015...

  Witam potrzebuje osoby ktora do 23.04.2015 napisze mi te 2 referaty:
  ʀᴇғ₁ Sytuacja finansowa sektora/branży w (twojej) firmie.
  ʀᴇғ₂ Przedstawić i omówić analizę wskaźnikową na wybranym przedsiębiorstwie.

 26. politologia

  Witam,
  jaki byłby koszt napisania referatu na 5 stron(czcionka 12,przypisy i bibliografia).Temat;Polityka w dziedzinie edukacji i polityka młodzieżowa.

 27. Referat - zarządzanie projektami

  Praca o objętości – min 8- do -12 stron czcionka 12, 1,5 wiersza odstępu, klasycznie pisane przypisy i podawane źródła.
  Praca zaliczeniowa z przedmiotu „Zarządzanie projektami”. Ma zawierać informacje ogólne czym jest zarządzanie projektami i „wprowadzać” do napisania pracy magisterskiej. Ma mieć charakter „od ogółu do szczegółu”. Temat, np. „Zarządzanie projektem – wprowadzenie systemu zarządzania jakością w firmie xxxx”.
  Praca na 06.06.2015

 28. Zarządzanie projektami - projekt

  Praca zaliczeniowa – projekt (np. budowa, remont, itp.), wg planu jak niżej:
  1. Opis sytuacji (projektu)
  2. Karta projektu
  3. Struktura zadań (łacznie ok. 30 zadań) – schemat blokowy z 3 poziomami zadań
  4. Analiza ryzyka:
  – ocena ryzyka – Wariant I
  – ocena ryzyka – Wariant II
  – karta ryzyka
  Punkt kończy krótki opis czynników ryzyka.
  5. Kamienie milowe + krótki opis do nich.
  6. Wykres Gantta – + krótki opis wskazujący ścieżkę krytyczną oraz informację ile czasu zajmie projekt.
  7. Kosztorys – Tabela zawierająca: Etapy, Zasoby, Koszty, Ilości, Sumę kosztów (zadań i całości) + krótki opis do tabeli.
  Praca na 05.06.2015

 29. Referat stosunek administracyjnoprawny

  Witam. Potrzebuję referat na temat: „Stosunek administracyjnoprawny – pojęcie, cechy, podział, rodzaje.
  Mam go wygłosić około 15 minut do 20 góra.
  Termin 5.11.2015 włącznie. Proszę o wykaz ceny za taki referat drogą mailową jak najszybiciej 😉
  Pozdrawiam 😉

 30. referat

  potrzebuje napisanie referatu na dowolny temat z socjologii 15 stron i po dwa przypisy na strone
  prosze o pomoc

 31. Pingback: Jak przyśpieszyć i ułatwić sobie pisanie referatów? – mKatalog.mobi

 32. Witam, muszę napisać referat "Faktura...

  Witam, muszę napisać referat „Faktura elektroniczna czy papierowa” z prezentacją. Proszę o pomoc!

Zadaj pytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *