Polityka prywatności

Korzystanie z serwisu iprace.pl jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu. Wykonane przez nas opracowania i pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób nie naruszający art. 272 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. z 2011 r., Nr 160, poz. 694, z późn. zm.) o raz przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016, z późn. zm.)

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie opracowań i pomocy dydaktycznych oraz sposobu ich wykorzystania.

Korzystanie z serwisu iprace.pl jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu. Wykonane przez nas opracowania i pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób nie naruszający art. 272 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. z 2011 r., Nr 160, poz. 694, z późn. zm.) o raz przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016, z późn. zm.)

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie opracowań i pomocy dydaktycznych oraz sposobu ich wykorzystania.