Fachowa literatura

Przed rozpoczęciem pracy nad własnym opracowaniem naukowym należy najpierw wstępnie zapoznać się ze źródłami bibliograficznymi, tj. literaturą przedmiotu, publikacjami, badaniami itp.

 

Istnieje kilka prostych sposobów dotarcia do interesującej nas literatury.

Najczęściej wykorzystywane przez studentów są:

1. Katalogi rzeczowe literatury w pobliskich bibliotekach,

2. Elektroniczne bazy danych udostępniane przez biblioteki,

3. Działy Informacji Naukowej w bibliotekach uczelnianych,

4. Źródła internetowe.

 

W pracy powinny się znaleźć nie tylko informacje zaczerpnięte z literatury przedmiotu. Ważne jest by poprzeć treść opracowania przykładami z życia, publikacjami, artykułami prasowymi, najnowszymi badaniami w zakresie problematyki opracowania, a także własnymi przemyśleniami.

Wszystkie wykorzystane w opracowaniu źródła danych muszą zostać ujęte w bibliografii.

Ponieważ nie ma możliwości odniesienia się w pracy dyplomowej do wszystkich dostępnych źródeł bibliograficznych, toteż należy wybrać te pozycje, które są najistotniejsze z punktu widzenia omawianego zagadnienia.

Umiejętność właściwego wykorzystywania źródeł danych brana jest pod uwagę przez recenzenta i promotora w czasie oceny pracy.

Zadaj pytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *