Pisanie prac z transportu i logistyki

Termin transport i logistyka opisuje procesy towarzyszące planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu przepływu towarów, materiałów oraz surowców w oparciu o kryteria sprawności i efektywności ekonomicznej. Sam termin transport dotyczy także przemieszczania ludzi i ładunków.

Postęp techniczny wymusił niejako ciągu kilkunastu ostatnich lat rozwój tych dziedzin nauki. W ubiegłorocznej rekrutacji przypadało trzech kandydatów na jedno miejsce na dobrej uczelni oferującej kształcenie na kierunku transport i logistyka.

Znacznym atutem, skłaniającym młodzież do podejmowania nauki w tej właśnie specjalności jest perspektywa szybkiego znalezienia dobrej posady i możliwość uzyskania szybkiego awansu w strukturach firmy.

Tematyka dyscyplin naukowych wchodzących w zakres nauki na kierunku transport i logistyka stwarza nieograniczone możliwości wyboru interesującej tematyki prac zaliczeniowych, referatów i autorskich opracowań dyplomowych, jak: prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie.

Pytania

 1. zaliczenie

  potrzebuję pracy na zaliczenie po 2 strony z logistyki i metodologi badań społecznych czy jest to możliwe na 28.05.2012r.

 2. praca

  Witam potrzebuje prace na temat „systemy wspomagajace logistyke w firmach kurierskich” praca ma miec okolo 80stron. Czy podejmie sie PAn/Pani napisania? Jaki jest koszt? Jakie warunki itp itd?

 3. zadanie -zagadnienie transportowe

  Witam potrzebuje zrobic zadanie

  Czy wystarczy 20 zestawów (ciągnik + naczepa), a jak nie to ile zestawów potrzeba do obsłużenia takiego zlecenia

  Ile km zrobiły wszystkie zestawy na miesiąc / pół roku ujęte do realizacji zlecenia „Stolice Europy”?

  Ile km zrobił poszczególny zestaw na miesiąc / pół roku, ujęty do realizacji zlecenia „Stolice Europy”?

  Jakie są koszty zlecenia „Stolice Europy”, liczone na zestaw (ciągnik + naczepa) / m-c / zamkniętą pętlę transportową (start Zielona Góra – powrót Zielona Góra) dla poszczególnego zestawu?

  Ile kosztuje przewiezienie 1 europalety liczonej na wybraną stolicę (średnia ważona)?

  Ile kosztuje obsłużenie wybranej (każdej) stolicy w miesiącu / w ciągu pół roku?

  Proponuję zrobić projekt na papierze (obliczeniowo) lub w ms excel. W skupieniu jest to praca na max 2 dni. Najważniejsze jest wydzielenie kosztów stałych i zmiennych i uzależnienia tego od ilości kilometrów koniecznych do przejechania oraz organizacja /panowanie tras ( to jest typowe praktyczne zadanie transportowe BEZ OPCJI OPTYMALIZACJI, która to spowodowałaby wzmożone obliczenia). Jako podpowiedź proponuje zbudować sobie zamknięte koła transportowe (np. kilka zestawów pracuje tylko dla kilku wybranych stolic i takie zbiory pomnożyć aby wykorzystać dostępną ilość zestawów i obsłużyć 15 stolic). Bez optymalizacji to zadanie jest naprawdę proste.

  Założenia do obsługi zlecenia „Stolice Europy”:

  Cel: Obsługa dostaw do 15-stu stolic „starej 15-stki” – piętnaście stolic starego układu EU sprzed 01.05.2004 r. + Polska (Zielona Góra)

  Start: Zielona Góra

  Powrót: Zielona Góra

  (start i powrót dotyczy każdego zestawu w sekwencji max. 30 dni – zamknięta pętla transportowa, tj. maksymalnie w ciągu jednego miesiąca – może być krócej – samochód startuje z Zielonej Góry, tankuje 800 litrów paliwa i wraca po miesiącu czyli po 30 dniach do Zielonej Góry).

  Uwaga

  1. zweryfikować przejazdy zestawów w świetle przepisów unijnych (odpoczynek kierowcy, święta, dni wolne, itp.)

  2. wprowadzić średnie spalanie 32 l / 100 km dla miesięcy listopad – marzec oraz 29 l / 100 km dla miesięcy kwiecień – październik,

  3. Wprowadzić średnią prędkość 70 km/h w miesiącach letnich (kwiecień – październik) i 60 km/h w miesiącach zimowych (listopad – marzec),

  4. Przyjęcia (rozumiane jako dowóz lub odbiór do lub z miejsca docelowego) palet w dni robocze w godzinach 07.00 – 19.00,

  5. Czas trwania załadunku/rozładunku wynosi 2 godziny, zatem chcąc się załadować lub rozładować, należy znaleźć się w danym miejscu na 2 godziny przed zamknięciem obiektu (którego godziny urzędowania podano w pkt. 4).

  Ładunek: 8 europalet/stolicę (w domyśle 8 europalet na zestaw samochodowy na jedną stolicę)

  Z następującymi uwagami w odniesieniu do systemu transportowego:

  · Maksymalnie ładowność zestawu (ciągnik + naczepa) to 33 europalety,

  · Zamówienie dotyczy przewozu i dostawy europalet do każdej stolicy, przy czym w Zielonej Górze samochód wyjeżdża z 32 nowymi europaletami, a wraca nie przekraczając ilości dopuszczalnej (zakładamy, że waga europalety nie jest parametrem wiążącym możliwości transportowej zestawu),

  · W każdej stolicy zostawia 8 europalet i zabiera do Zielonej Góry cztery europalety. Jeżeli zestaw wyładuje wszystkie nowe europalety w stolicach europy i załaduje lub nie, po cztery zapełnione europalety w stolicach (nie przekraczając dopuszczalnej ilości europalet) – wraca do Zielonej Góry.

  · Każda stolica musi dziennie (tylko w dni robocze – pracujące) przyjąć 8 europalet nowych, transportowanych z Zielonej Góry (tzn. do każdej stolicy dziennie musi dojechać transport z 8 europaletami, realizowany jednym lub wieloma zestawami) ,

  · Zestaw nie musi odwiedzać wszystkich stolic. Może wrócić wcześniej do Zielonej Góry (po kolejną dostawę 32 europalet) pod warunkiem , że rozwiezie wszystkie 32 nowe europalety do wyznaczonych przez spedytora (w tym przypadku studenta realizującego niniejszy projekt) stolic europy.

  Koszty:

  Koszt ciągnika = 50 000 euro netto w zakupie,

  Koszt naczepy: 20 000 euro netto w zakupie,

  Podatek VAT nie podlega obliczeniom (jest odliczany zgodnie z przepisami i dla potrzeb niniejszego projektu nie ma wpływu na analizę kosztów),

  1 euro = 4 PLN,

  Cena paliwa w Polsce = 4,5 PLN/l,

  Cena paliwa poza Polską = 2 Euro/l,

  Koszt leasingu 20% rocznie od wartości zakupu (w 20 % zawarte są opłaty leasingowe),

  Wynagrodzenie kierowcy = 5 000 zł (koszt pracodawcy) ,

  Za postój w dni wolne, święta poza Polską, kierowca otrzymuje dietę ponad limit = 20 euro na dobę i liczona jest jak wynagrodzenie (koszt pracodawcy),

  Ilość zestawów (ciągnik + naczepa) = 20

  Ilość kierowców = 26 (na zestaw przypada 1,3 kierowcy)

  Koszy spedycji = 150 000 PLN / m-c

  Pozostałe koszty ogólnozakładowe = 100 000 PLN / m-c

  Koszty serwisu = 2 000 PLN / m-c / zestaw

  Koszty eksploatacji = 1,5 PLN / km

  Nie uwzględnia się żadnych kosztów związanych z opłatami za drogi, autostrady, tunele, przeprawy i inne.

 4. Proszę o podanie jakie są dokumenty...

  Proszę o podanie jakie są dokumenty elektroniczne, które są wykorzystywane w logistyce.
  Z góry bardzo dziękuję.

 5. Do 28.05.2013r

  Mam założyć firmę produkcyjną,realną lub fikcyjną w której będą występować fizyczne procesy logistyczne,tj.prognozowanie,planowanie sprzed,produkcji i zaopatrzenia,transport zewnętrzny- zaopatrzeniowy i dystrybucyjny, transport wewnętrzny-technologiczny,magazynowanie,pakowanie,elementy marketingu zaopatrzenia i dystrybucji.
  Autorska firma musi być oparta na trzech systemach logistycznych.
  systemie zaopatrzenia materiałowego,produkcji wyrobów gotowych i dystrybucji wyrobów gotowych.
  Dla każdego firmowego systemu logistycznego-zaopatrzenia,produkcji i dystrybucji należy opracować zbiór niezbędnych decyzji menedżerskich w wymiarze jakościowym-co kupić,po jakich kosztach produkować i za jaką cenę sprzedawać.Szczegółowo omówić menedżerskie decyzje logistyczne w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.
  Na zakończenie cały projekt należy zbilansować czyli określić koszty działalności gospodarczej, zdefiniować przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i obliczyć zysk za określony okres działalności gospodarczej

 6. Praca zaliczeniowa

  Pilnie potrzebuję pracy (na 28.11.2013r.) na zaliczenie metodologii badań naukowych z logistyki. praca pisemna, 2str, temat do wymyślenia – sformułowanie problemu i hipotezy oraz metody badawcze. 1. Prawidłowo sformułowany problem badawczy (istotny, obiektywny, rozwiązywalny, związany z praktycznym ułatwieniem życia)
  2. Cel badania
  3. Trzy pytania szczegółowe i cele szczegółowe
  4. Przynajmniej jedna hipoteza badawcza
  5. Przynajmniej jedno pytanie badawcze
  6. Wybrać metodę badawczą do każdej hipotezy i ją scharakteryzować
  7. Sformułowac tytuł pracy na samym końcu
  Jaki jest koszt? Jakie warunki itp itd?

 7. potrzebuję szybko pomocy w uporządkowaniu 2...

  potrzebuję szybko pomocy w uporządkowaniu 2 rozdziałów
  pracy

 8. projekt z logistyki

  mam do wykonania projekt z logistyki z którym nie potrafię sobie poradzić… Czy mogę liczyć na pomoc?

 9. Analiza wskaźnikowa w obszarze dystrybucji

  Chodzi o analizę wskaźnikową przedstawioną na wykresach w Excelu, z wymyślonymi danymi, wskaźniki mam, schemat również.

 10. praca inżynieryjska z logistyki

  Czy jesteście wstanie napisać pracę inżynierską z logistyki na około 60 stron „Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami” jestem na VI semestrze i powinienem mieć już coś napisane

 11. Project z logistyki

  Potrzebuję pomocy w napisaniu projekt z logistyki

 12. Logistyka zaopatrzenia

  Proszę o pomoc w doborze tematu pracy magisterskiej. Zależy mi na tym, aby nie wymagał dostępu do danych firm, ponieważ wiem, że niechętnie takowych udzielają. Zakres tematyczny – logistyka zaopatrzenia. Pozdrawiam Maciej

 13. Dwa ostatnie rozdziały

  Napisaliby dla mnie Państwo ostatnie dwa rozdziały pracy mgr? Sam nie będę w stanie jej dokończyć. Do tej pory napisałem wstęp, rozdział teoretyczny i metodologie. Zostało mi: analiza i interpretacja wyników oraz podsumowanie. Proszę o odpowiedz.

 14. Nowoczesne systemy informatyczne wspierające...

  Nowoczesne systemy informatyczne wspierające procesy magazynowe, potrzebuje kogoś kto napiszę taką pracę , proszę o kontakt 🙂

 15. Praca zaliczeniowa proszę o wycenę tej...

  Praca zaliczeniowa
  proszę o wycenę tej pracy. Liczba stron jak najmniej, Żadnych powtórzeń- tylko odwołania. Praca ogólnie ma być: krótko zwięźle i na temat. Praca dotyczy transportu ponad gabartytowego + rys techniczny.

  KONSPEKT PROJEKTU (wyśle w pliku jeżeli podejmą sie państwo tej pracy)
  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW I SKRÓTÓW
  WYKAZ OZNACZEŃ
  1. WSTĘP
  1.1. Motywacja wyboru tematu projektu
  1.2. Aspekt prawny zagadnienia
  1.3. Cel opracowania
  1.4. Zakres opracowania
  2. ANALIZA POTENCJAŁU PROJEKTU
  2.1. Lokalizacja inwestycji – potencjał strategiczny, gospodarczy, ludzki
  2.2. Infrastruktura zastana
  2.3. Opis techniczny rozwiązania projektowego wraz z parametrami, obliczeniami projektowymi i rysunkami
  2.4. Regulacje formalno-prawne dotyczące procesu
  2.5. Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
  2.6. Programy finansowania lokalne i ponadlokalne
  2.7. Analiza SWOT
  3. CELE REALIZACJI PROJEKTU
  3.1. Cel główny: (krótko i jasno sformułowany pierwszy cel strategiczny)
  3.1.1. (pierwszy, … i kolejne cele operacyjne w punktach poniżej)
  3.1.2. …
  3.1.3. …
  3.2. (drugi cel strategiczny)
  3.2.1. (pierwszy, … i kolejne cele operacyjne w punktach poniżej)
  3.2.2. …
  3.2.3. …
  3.3. …(trzeci, … i kolejne cele strategiczne i operacyjne projektu)
  3.3.1. …
  3.4. …
  ………….
  3.n. Zgodność projektu z lokalnymi dokumentami strategicznymi, z realizowanymi i planowanymi do realizacji lokalnymi projektami oraz z wybranymi programami jego finansowania lokalnymi i ponadlokalnymi
  4. PRODUKTY
  Produkt główny i produkty pośrednie wytwarzane we wszystkich fazach realizacji projektu.
  5. EFEKTY
  Kategorie efektów projektu Rezultaty Oddziaływania
  Finansowe
  Ekonomiczne
  Społeczne
  Środowiskowe
  Technologiczne

  6. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
  zakres planowanych zadań termin rozpoczęcia termin zakończenia wskaźniki realizacji szacunkowy koszt realizacji [PLN] uwagi
  1 2 3 4 5 6

  7. BUDŻET PROJEKTU
  Lp. Nazwa zadania Koszt całkowity Źródła finansowania
  Własne środki finansowe Środki pozyskane (skąd*) Aporty Inne żródła

  * podać nazwę programu lokalnego/ponadlokalnego, priorytet, działanie/poddziałanie wraz z krótkim jego opisem (np. minimalna wysokość udziału środków własnych)
  8. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA
  8.1. Nakłady inwestycyjne
  8.2. Koszty eksploatacyjne
  8.3. Dochody
  8.4. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, NPV i IRR
  8.4.1. dla całkowitej wartości nakładów inwestycyjnych
  8.4.2. dla wysokości nakładów własnych środków finansowych
  9. ANALIZA TRWAŁOŚCI PROJEKTU
  10. ANALIZA RYZYKA
  11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
  12. BIBLIOGRAFIA
  12.1. Artykuły i książki
  12.2. Dokumenty i ekspertyzy
  12.3. Strony internetowe
  13. SPIS RYSUNKÓW
  14. SPIS TABEL
  15. SPIS WYKRESÓW
  16. ZAŁĄCZNIKI

Zadaj pytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *